ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

“ЕКО ЗОРА” —

проектиране, производство и преустройство на инсталации за рафиниране на растителни масла (ИРРМ), инсталации за биодизел (ИБД) и мобилни инсталации за етерични масла (МИЕМ).