ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Инсталация за преработка на хидратна утайка

image

Хидратните утайки отпадат при хидратацията на растителните масла. Те съдържат много ценни съставки и са подходящи за хранителни добавки, но имат много ниска трайност и голям обем, затова трябва да се преработват. Хидратните утайки съдържат около 60% вода, 20% фосфатиди, 20% масло и свободна фосфорна киселина.

В предлаганите инсталации за преработка на хидратна утайка, обработката се извършва шаржово (прекъснато). Извършват се следните операции:

Маслото се връща обратно в технологичния процес.

Утайката се използва за следните цели: