ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Инсталация за пречистен глицерин

Глицериновата фаза (наричана още суров глицерин) отпада при производството на биодизел. В нея се съдържат почти всички отпадни продукти от маслата, подложени на преработка в биодизел. По произход тя се получава от възобновяеми природни ресурси. Това е едно от основните и икономически предимства пред останалите извличани от земята горива. Глицериновата фаза съдържа - глицерин(около 50%), вода(8-10%), сапуни (4-7%), метанол (15-20%), натриева или калиева основа (1-3%), масло и биодизел и мастни киселини (10-15%), др. съставки (до 2%).

Инсталацията за пречистен глицерин преработва суровия глицерин в пречистен (съдържание на глицерин над 90%).
Инсталацията се състои от следните апарати:

image

За отделянето на алкалните съставки, като сапуни и основа се налага преработването на глицериновата фаза със сярна киселина. Извършват се следните операции:

Употребата на пречистения глицерин като гориво за получаване на пара, гореща вода и други технологични нужди е може би най-подходящият начин за приложение на отпадащата глицеринова фаза. Пречистеният глицерин не гори самостоятелно. Той гори в комбинирани горелки, в които непрекъснато е създаден факел от дизел или природна газ. Освен това пречистеният глицерин има разтворени соли и други съставки, които могат да отделят диоксини и бели сажди. Затова е необходимо при изгарянето на пречистен глицерин да е при висока температура, над 1000 0С.

image image image

Инсталация за дестилиран глицерин

Масова практика в повечето от страните в Европа е преработката на пречистения глицерин в дестилиран (над 99.5% глицерин). Той намира широко приложение във фармацевтиката, козметиката, за производство на сапуни, антифризи и др.

Инсталацията се състои от следните апарати:

image