ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Други (Нестандартно обурудване по задание на клиента)

За повече подробности моля поискайте повече информация

Нестандартно оборудване за хранителната и химическата промишленост:

Дружеството изработва оборудване по скици, чертежи или задание от клиенти. Дружеството е специализира в изработка на промишлени дестилационни системи без или във вакуумна среда. Изработва също така ректори с бъркалки, серпентини, статични или динамични смесители, икономайзери, рекуператори на топлина от газови или течни флуиди, фракциониране на течности по вискозитет, температура на изпарение и мн.др.

image image image image