ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Инсталация за обработка на отпадна води

Промивните води от производството на биодизел имат алкален характер. Те съдържат следните съставки - мазнини, сапуни и основи, глицерин и утайки, поради което не могат да бъдат изхвърляни в канализацията. Необходима е преработката им в пречиствателна станция.

Предлаганите от нас инсталации за обработка на отпадна вода извършва следните операции:

 1. Неутрализация на основата и разлагане на сапуни.

  Отпадната вода постъпва на порции с помощта на помпа в реактор. Там се обработва с фосфорна киселина до достигане на необходимото рН - под 3.5. В тази кисела среда се неутрализира калиевата основа и се разграждат сапуните.

 2. Отделяне на мазнини.

  След първата обработка на отпадната вода в горната част на реактора се отделят мастни киселини и маслените утайки (около 1%).Те се източват и преминават в маслоуловител.

 3. Неутрализация.

  При обработката с фосфорна киселина, промивната вода e придобила киселинен характер. Затова постъпва в неутрализатор където се обработва с калиева основа до неутрално рН 7. Количеството КОН е около 0,4 л на тон.

 4. Дестилация.

  Неутрализираната вода се дестилира в дестилатор. Дестилираната вода се връща обратно в производството или за захранване на парния котел.

 5. Отделяне на течен тор /калиев Фосфат/.
image image image image