ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Инсталации за рафиниране на растителни масла

Предлаганите инсталации се характеризират с редица подобрения на технологията и оборудването, които значително съкращават енергийните и производствени разходи и в същото време подобряват качеството на готовото масло.

Разчетени са за производителност от 2 до 100 t/24h. Инсталацията се характеризира със следните особености:

Непрекъснатата дезодорация в настоящия момент е най-добрия метод за добро обезмирисяване на слънчогледовото масло. При дълбок вакуум може да се работи в режим на физическо рафиниране. Предимствата на метода са следните:

image

Освен цялостно оборудване дружеството изработва и предлага и следното допълнително оборудване:

Качеството на рафинираното масло отговаря на изискванията по АОКС и е със следните параметри: