ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Инсталации за биодизел

image

Последните години се характеризират с непрекъснато увеличение на употребата на суровини и енергия. Ежегодното нарастване на потреблението на дизелово гориво от една страна води до непрекъснато покачване на цената му, а от друга страна изправя света пред грозящият проблем за изчерпване на и без това ограничените запаси от горива. Това стимулира науката да разработва методи и оборудване за получава не на екологично чисти горива, произведени от възобновяеми източници или т.н. биогорива. На първо място това е замяната на част от потреблението на дизелови горива с биодизел, получен от растителни и животински масла. Употребата на биодизел има още една много силна страна – това е намаляването на изхвърлянето на токсични елементи в атмосферата и от там значително подобрение на жизнената среда на населението.

Нашето дружество се стреми да предлага на пазара принципно нови технологии и машини, при използването на които крайният продукт да отговаря на високите международни и европейски стандарти по качество и параметри. Специалистите на фирмата работят по проектирането и внедряването на нови енергоспестяващи технологии и оборудване. Във всяко оборудване се внедряват компютърни технологии за наблюдение, управление и автоматизация на процеса на производство, повишението на производителността и качеството.

Водещите принципи на работа на дружеството са:

От началото на 2002г. техническия екип от дружеството започва да проектира и разработва инсталации за биодизел. Произведени са над 8 броя инсталации, с производителност от 5 до 200 t / 24h, работещи в България, Румъния и Косово.

Процеса на производство на биодизел е добре известен. Извършва се като базова катализирана преестерификация на маслото с нисковалентен алкохол. За получаването на биодизел се използват следните суровини: растително масло, най-често рапично, слънчогледово, соево, палмово, както и употребявани и животински мазнини. Като нисковалентен алкохол – метанол, а за катализатор – калиева или натриева основа.

image

Инсталацията за производство на биодизел от сурови масла съдържа следните основни звена:

При производството на биодизел отпада голямо количество глицеринова фаза, която трябва да се преработи. Дружеството предлага следните инсталации за обработка на глицерин.

За пречистване на отпадните води от технологичният процес трябва да се предвиди изграждане на пречиствателна станция. Ние ви предлагаме следната инсталация за обработка на отпадната вода.

Биодизел от водорасли