ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Мобилни инсталации за етерични масла (МИЕМ)

От 1998 год. специалистите от фирмата работят върху проектирането на ново поколение инсталации за извличане на етерични масла, а именно мобилни инсталации за етерични масла.

Инсталацията е модулна, като всеки модул е оформен като самостоятелен възел, който може да се транспортира и да работи на избрана площадка, в близост до насажденията. Инсталацията се състои от следните модули:

Блокова схема на оборудването

image

Модул "Дестилация" е специално конструиран за пълното извличане на етерични масла от суровини с много ниско съдържание на етерични масла, като рози, лайка, маточина, здравец, бял равнец, селим, еханицея, седефче и др. Охладителите на пара са разделени на главен и допълнителен, управлението на скоростта на дестилация и температурата на дестилата са автоматизирани. Изходящият дестилат се събира в СД и се извършва кохобация за пълното извличане на маслото.

Всички модули се изпълняват в пълна комплектация, т.е. съдържат всички необходими възли и елементи за незабавно започване на работа.

Накратко принципа на действие е следният:

 1. Мобилният ДК се запълва със суровина направо на полето посредством специализиран прикачен комбайн за тревни суровини.

  image
 2. След напълването на контейнера, суровината се обработва с пара отново в близост до насажденията посредством мобилно дестилационно оборудване, с което се извлича етеричното масло.

  image
 3. След обработката контейнерът се освобождава от обработената суровина и отново се прикача към комбайна за ново зареждане.

  image

При конструирането на мобилното оборудване за извличане на етерично масло са взети всички необходими мерки за пълното използване на парата и за икономия на гориво, охлаждаща вода и др. консумативи.

Мобилната инсталация може да работи и с напълно автономно захранване с ел. енергия, оборотна вода за охлаждане, механизирано пълнене и освобождаване на суровината и др.

Мобилната инсталация за етерични масла може да бъде изпълнена с произволен брой дестилационни модули и съответен брой парно стопанство, охладителна кула и др. според нуждите на Възложителя.

Извличането на етеричните масла направо на полето намалява значително себестойността им и има следните предимства:

 1. Малки транспортни разходи.
 2. Ниски загуби на етерично масло.
 3. Лесно освобождаване от обработената суровина.
 4. За производствения цикъл се ползва само оборотна вода.
 5. По-добро и качествено извличане на етеричното масло.
 6. Механизирано прибиране и обработка на суровината.
 7. Малки производствени разходи.

Условия за изработка и доставка на оборудването: